Usługi
dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
Popołudniami w LENKOWIE organizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają rozwijać talenty i pasje naszych przedszkolaków. Zajęcia są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem udostępnianym na początku każdego roku szkolnego. Szczegółowa ofert zajęć dodatkowych dostępna w biurze Przedszkola.

Logopedia
„Prawidłowe kształtowanie mowy jest fundamentem wychowania człowieka” - M. Sovak

Wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia rozwoju językowego są niestety zjawiskami coraz częstszymi wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Warto pamiętać o tym, że wiek przedszkolny jest optymalnym okresem dla stymulowania sprawności komunikacyjnych i językowych dziecka. Profilaktyka logopedyczna prowadzona w przedszkolu służyć ma dbaniu o właściwą stymulację językową w początkach rozwoju mowy, tak, by nie doszło do zaburzeń w tym zakresie, a także kształtowaniu prawidłowej mowy i wymowy u dzieci. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne, wczesna nauka czytania prowadzona Symultaniczno - Sekwencyjną Metodą Nauki Czytania ® prof. J. Cieszyńskiej - wszelkie te działania przyczynić się mają do wspomagania rozwoju językowego dziecka. Dzieci są pod opieką Pani Joanny Juszczak- Gucy.

Mgr Joanna Juszczak-Guca - logopeda,neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny od lat pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. By skuteczniej wspomagać dzieci z problemami w mówieniu, ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej oraz wczesnej nauki czytania metodą J. Cieszyńskiej. W LENKOWIE od samego początku.

Psycholog
Psycholog w LENKOWIE przebywa stale wśród dzieci. Przebywa z dziećmi na grupie, przeprowadza zajęcia. Pani Anna doskonale zna wszystkich podopiecznych Przedszkola. Psycholog dla rodziców dostępny jest podczas comiesięcznych dyżurów, jak i w terminach ustalanych indywidualnie z rodzicami. Zachęcamy również do regularnego zapoznawania się z treścią gazetki „Kącik psychologa“, który dostępny jest w holu przedszkola.

Transport w LENKOWIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, dotyczącym transportu naszych  Wychowanków  do  /  z  Placówki,  niniejszym  przedstawiamy   ofertę   transportu do / z Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO. Transport dzieci jest realizowany w trakcie roku szkolnego, w dniach edukacyjnych.  Odbiór  z  wyznaczonegomiejsca  następuje  w  godz. 07.00  -  08.00.   Przewóz  z   Placówki  odbywa  się  w  godzinach 15.00  -  18.00,  zgodnie z harmonogramem, z możliwie dużym uwzględnieniem preferencji Rodzica, co do miejsca docelowego i godziny odbioru. Umowy świadczenia usług i Regulamin, zawierające opłaty i warunki przewozu dostępne są w sekretariacie LENKOWO.
Stosujemy następujące rozwiązania:
1. W czasie  realizacji  przywozu  do  Placówki,  w  pierwszej  kolejności  są  odbierane Dzieci najdalej zamieszkałe w danym obszarze.
2. W czasie realizacji przewozu z Placówki, w pierwszej kolejności są dowożeni do miejsca docelowego najbliżej zamieszkali w danym obszarze.

Zapraszamy do skorzystania z niniejszej usługi.

Kontakt


Polsko–Angielskie
Przedszkole Artystyczne
LENKOWO

ul. Spacerowa 10
32 – 040 Wrząsowice

Dyrekcja
dyrekcja@lenkowo.pl
+48 790 660 280

Sekretariat
przedszkole@lenkowo.pl
+48 517 280 198

Formularz kontaktowy

Jak do nas dojechać

Zobacz także

# # # #

Wysyłanie wiadomości