Doświadczenie od 2009 roku

Wrząsowice, ul. Spacerowa 10. Zapraszamy do nas! Tel. +48 517 280 198

Nasza Filozofia

Nasza Filozofia

We believe

Misją LENKOWA jest zapewnienie każdemu dziecku bezpiecznej przestrzeni, gdzie w atmosferze szacunku i wsparcia może w pełni rozwijać swój potencjał i pasje. Chcemy, aby absolwenci LENKOWA byli w stanie sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą współczesny świat. Zależy nam, aby byli gotowi emocjonalnie i intelektualnie do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej i aby doświadczyli w niej sukcesu edukacyjnego.

Naszym celem jest podtrzymanie w dzieciach ciekawości świata, z jaką wszyscy się rodzimy, a równocześnie pokazanie im, jak w tym świecie się poruszać:

Jak rozumieć siebie i komunikować się z otoczeniem (rozwijanie inteligencji emocjonalnej, edukacja artystyczna), w tym z przedstawicielami różnych kultur (edukacja kulturowa, język angielski).

Jak dbać o naszą planetę i jej zasoby (ekologia).

Jak odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości i radzić sobie w świecie (kompetencje cyfrowe, edukacja finansowa, doradztwo zawodowe, edukacja równościowa).

Jak być szczęśliwym człowiekiem (całokształt codziennej działalności LENKOWA).

Metody edukacyjne

Education is the key to unlocking the world. It’s the passport to freedom.
Oprah Winfrey

Realizujemy program nauczania i wychowania zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Najważniejszym celem edukacji przedszkolnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach, poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój społeczny, językowy oraz motoryczny.

Pracujemy w nurcie pozytywnej dyscypliny, korzystajmy z różnorodnych metod edukacyjnych takich jak metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacja matematyczna Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, metoda aktywnego słuchania muzyki, pedagogika zabawy „Klanza”, metoda twórczego myślenia, drama, bajkoterapia, relaksacja.

Nie ograniczamy się do jednej metody, stosujemy elementy różnych sprawdzonych metod pracy, w zależności od sytuacji w grupie i potrzeb konkretnych dzieci. Mamy na uwadze różnorodne predyspozycje każdego dziecka oraz dynamikę grupy.
We wszystkich działaniach staramy się aktywizować przedszkolaków do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, a zarazem pobudzać ich rozwój
i kreatywność.

Dla uatrakcyjnienia zajęć stosujemy interaktywne pomoce naukowe oraz dbamy o bogate wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne.

Język Angielski

English is fun

Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny, aby od najmłodszych lat stał się częścią ich codziennego życia.

Learning is not attained by chance; it must be sought for with ardor and attended to with diligence. – Abigail Adams

Sztuka i muzyka

The importance of art

W LENKOWIE kładziemy duży nacisk na rozwój artystyczny naszych podopiecznych. Prężnie funkcjonujący Zespół do spraw artystycznych we współpracy z całą kadrą organizuje ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne.

W bogatym wachlarzu zajęć plastycznych znajdą Państwo między innymi:

  • zajęcia plastyczne „Sztuka z czterech stron świata

  • warsztaty plastyczne związane ze świętami, uroczystościami oraz porami roku,

  • wewnętrzne i zewnętrzne konkursy plastyczne.

Edukacja muzyczna w Polsko-Angielskim Przedszkolu Artystycznym LENKOWO odgrywa bardzo ważną rolę. Wierzymy w to, że poprzez stały kontakt dziecka z muzyką możemy stymulować jego rozwój intelektualny, emocjonalny oraz ruchowy. Dodatkowo muzyka gra istotną rolę w nauce języków, co ze względu na nasz profil przedszkola jest bardzo istotne.

LENKOWO oferuje szereg zajęć umuzykalniających i kształtujących koordynację ruchową u dzieci. W każdej grupie przedszkolnej co tydzień odbywają się zajęcia z rytmiki. Dodatkowo prowadzone są warsztaty pt. „Muzyczna Akademia LENKOWA”. W przedszkolu funkcjonują też „Wtorki z muzyką klasyczną”- tego dnia dzieci, również podczas zabawy słuchają tylko muzyki klasycznej.

Wszechstronny rozwój

comprehensive development and integrity

Poprzez różnorodne zajęcia, zabawę i doświadczanie pozwalamy dzieciom wzrastać na wiele różnych sposobów, w ich własnym tempie i stawać się osobami wszechstronnie rozwiniętymi, które doskonale radzą sobie w zmieniającym się świecie.

Wiedza i umiejetności
We expand kids knowledge and skills

Kreatywność
We promote creativity

Współpraca i umiejętności społeczne
We help to build important social skills

Świadomość Emocjonalna
We let the kids to discover their emotions and their meaning

Dbałość o zdrowie
We Enhance physical health

Indywidualizm i niezależność
We encourage independence

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
dla roczników 2018-2019